Kardiologija

  • Pregledi, EKG i lečenje u poliklinici i stanu
  • Konsultativni pregledi i saveti
  • Pregledi za preoperativnu pripremu
  • Test opterećenja
  • Holter EKG
  • Holter pritiska
  • Ultrazvuk srca i krvnih sudova

Dr Kočo Pavlovski, specijalista interne medicine-kardiolog

Koco